Profil společnosti

Společnost PŘIBYL stavební společnost s.r.o. vznikla v roce 2000. V současné době firma podniká v oboru stavebnictví již 5 let.Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 číslo IC 0430 vydaném společností INSPEKTA Cert v oboru pozemní a inženýrské stavitelství a provádění staveb včetně jejich změn udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Tento certifikát nás opravňuje provádět státem podporované stavby.Dosavadní úspěšné roky nás přesvědčily, že i v silném konkurenčním prostředí lze vybudovat prosperující a korektně jednající firmu. Dobrá pověst, která nás provází je základem našich úspěchů a chceme ji i nadále udržet.Cílem naší společnosti je tvořit solidní stavební firmu,která bude poskytovat kvalitní práci,dobré záruky a současně vycházet zákazníkům vstříc ve všech oblastech naší činnosti.

Společnost má v současné době 49 stálých zaměstnanců. Tento počet se zejména v letní sezoně rozrůstá.Navíc umožňujeme práci stálým a prověřeným subdodavatelům.V takovém případě je spolupráce ošetřena smlouvou podepsanou oběma stranami, kde jsou i taxativně stanoveny podmínky spolupráce a povinnosti každé ze smluvních stran.

Nakupované činnosti a služby jsou řízeny a kontrolovány .Práce se uskutečňují pod vedením pracovníků společnosti dle schválení nabídky se zákazníkem.Pravidelnou kontrolou každé stavby zajišťujeme její správný průběh a snadnou komunikaci se zákazníkem.Jsme schopni provádět práce malého i velkého rozsahu a operativně upravovat rozsah stavebních prací dle požadavků zákazníků.

Firma PŘIBYL stavební společnost s.r.o. má uzavřené životní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z provozní činnosti u společnosti ČSOB Pojišťovna a.s.Jak si sami můžete u všech zákazníků kdykoliv ověřit,všem svým závazkům jsme kdykoliv dostáli a to je i důvodem proč s námi zamýšlejí spolupráci i v příštím období.

Věříme, že i ve Vás najdeme další spokojené zákazníky.